Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Transportowych Henryk Woźniak powstał 1992r. Podstawową działalnością firmy jest wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską. Świadczymy usługi osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy wykonując roboty ziemne przy budowie, naprawach i rozbiórkach obiektów:

 

mico1Budownictwa Mieszkaniowego:
Budynki jedno i wielorodzinne
w zabudowie wolnostojącej i szeregowej
mico3Budownictwa Przemysłowego:
Hale, magazyny, wiaty, place, zbiorniki
mico5-alt-2Budownictwa Wodnego:
Obwałowania, zbiorniki wodne, formowanie nasypów, oczyszczanie i udrażnianie cieków
mico7Inzynierii Miejskiej:
Instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, drenaże
mico2Budownictwa Użytkowego:
Obiekty handlowe, szkoły, szpitale, urzędy
mico4Budownictwa Gospodarczego:
Silosy, składy oraz magazyny pasz i nawozów, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych
mico6Inżynierii Lądowej:
Budowa dróg, mostów, wiaduktów, posadowień masztów, posadowień słupów wysokiego napięcia
mico8Obiektów specjalnych:
Obiekty obronności, stanowiska archeologiczne i inne
1 - Zdjecie 1