PLAC BUDOWY

PLAC BUDOWY

przygotowanie terenu pod budowę | zagospodarowanie terenu | wyrównanie, niwelacja terenu | przemieszczenia gruntu | wymiana gruntu | oczyszczanie terenu z drzew, krzewów, korzeni | zdejmowanie humusu | rozplantowanie humusu | porządkowanie placu po budowie